İngiltere'de Master

İngiltere'de Master

İngiltere ülkemize yakınlığı ve yüksek kalitede eğitim seçenekleri sunması açısından yurtdışında master yapmak isteyen öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan İngiltere?de çok sayıda üniversite neredeyse tamamı YÖK denkliği bulunan master programı bulunmaktadır.

İngiltere?de Master için arana şartlar

İngiltere?de master programlarına katılmak isteyen öğrencilerin başvuracakları üniversiteye göre değişmekle beraber akademik ortalamasının en az 2.40 ve üzeri olması ve yeterli seviyede İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. İngiltere?de master programlarının başvuru tarihleri üniversite ve bölümlere göre farklılık göstermektedir. Genellikle mezun öğrenciler veya son sınıf öğrencilerinin Aralık - Mart ayları arasında başvurmaları beklenmektedir. İngiltere?deki master programları yer olduğu sürece başvuru almaya devam edmektedir. Sıralamada çok yüksekte yer alan LSE, Imperial gibi üniversitelere hariç bir son başvuru tarihi yoktur.

İngiltere?de master ücretleri

İngiltere?de üniversitelerin eğitim ücretleri üniversite ve bölümlere göre farklılık göstermekle beraber 12000 GBP ile 17000 GBP arasındadır. Üniversitelerin ücretleri sıralamadaki yerlerinden ziyade devlet tarafından belirlenmektedir. Başvuru aşamasında genelde bir başvuru ücreti yoktur. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde yerinizi garantilemek adına bir depozito ödemeniz istenecektir.

İngiltere?de mastera ne zaman başvurmalı

İngiltere?de master programlarına erken başvuru yapmak doğru zamanlamayı ayarlayabilmek açısından oldukça önemlidir. İngiltere?de master programlarına katılmak isteyen öğrencilerin son sınıfa başlarken eğitim planlarını ve hedeflerini belirlemeleri istedikleri en uygun üniversiteye girebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. İngiltere?de iyi bir üniversitede master yapmak isteyen öğrencilerimiz üçüncü sınıfta bizlere ulaşmakta ve eğitimlerinin son iki yılları için staj, ILETS gibi konularda planlama yapmaktayız

İngiltere?de master başvuru için neler gerekli

İngiltere?de master programlarında her üniversitenin kendi belirlediği başvuru kriterleri bulunmaktadır. Başarılı bir lisans ortalaması, doğru ve etkili yazılmış bir niyet mektubu, akademik referanslar, staj, eğitim ve iş tecrübelerinin detaylı bir biçimde belirtildiği akademik bir CV hazırlamak İngiltere?de master eğitimine başvurmada gereken öncelikler arasındadır. Az sayıda üniversite GMAT sınav sonucunu da dikkate almaktadır. Özellikle sıralamada çok yükseklerde yer alan üniversitelere başvurmak isteyen fakat lisans ortalaması düşük öğrencilere önerdiğimiz bir yöntemdir.

İngiltere?de master türler ? ?Taught master? ve ?Research Master?

İngiltere?de master programlarının genel olarak 1 yıl sürmesi maliyet ve zaman açısından önemli avantajlar sağlamaktadırlar. İngiltere?de 2 yıllık master programları da bulunmakla birlikte sayıları oldukça azdır. İngiltere?de bir yıllık master programları tezli master programıdır. ?Taught master? olarak adlandırılan bu masterlarda ders ve tez içermektedir. 12 aydan oluşan ders ağırlıklı master programlarında, 9 ay boyunca ders alan öğrencilere tez ve projelerini yapmaları için 3 aylık bir süre tanınmaktadır. İngiltere?de ayrıca ?Research Master? olarak anılan araştırma masterları da bulunmaktadır. En çok tercih edilen master programları ?Taught master? programlarıdır.

İngiltere?de MBA

MBA (Master of Business Administration), işletme alanında yüksek lisans yapmak isteyenler için hazırlanmış bir programdır. İş dünyasının temel konularında eğitim veren MBA eğitimi öğrencilerin yöneticilik, liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik dersler vermektedir.

İngiltere?de yabancı öğrencilerin popüler tercihlerinden olan MBA eğitimi İngiltere?de hemen her üniversitede verilmektedir. İş dünyasının önemli alanlarında gerçek bir deneyim imkanı sunan MBA programına başvuru ve kabul şartları üniversitelerin belirledikleri kriterlere göre değişiklik göstermektedir.

İngiltere?de MBA eğitimine başvuracak adayların bazı şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Lisans eğitimini puanını belgeleyen transkript, 2 adet akademik referans (lisans eğitiminde ders alınan akademisyenlerden olmalıdır) ve İngilizce yeterlilik sınav sonucu belgesi aranılan şartların başında gelmektedir. MBA programlarında üniversitelerin neredeyse tamamı adaylardan en az iki yıllık iş tecrübesi istemektedirler.

İngiltere?de MBA mi ? Marketing, International Business, Finance veya management mi?

İngiltere?de işletme masterı yapmak isteyen öğrencilerimizin en çok ikilemde kaldığı konularda biri MBA mi yoksa bir işletme uzmanlığı alanında master yapmalarını kariyerlerin için daha faydalı olacağıdır.

Temel olarak eğer yeni mezunsanız ve iş tecrübeniz yoksa İngiltere?deki MBA sınıflarında arkadaşlarınız 30?lu başlarında ve iş tecrübesi olan kişiler olacağıdır. Bu durum sizin derslere katılmanız ve programdan faydalanmanızı güçleştirecektir. Çünkü ders içerikleri iş tecrübesi olan öğrencilere göre planlanmıştır.

İngiltere?deki MBA programlarını tercih edenler genelde işletme harici başka bir alanda eğitim almış ama konumları gereği yönetici olmuş kişilerdir. MBA sınıflarında mühendislik, iletişim, dil bilimleri ve tarih mezunlarını görmek son derece olasıdır. Eğer işletme eğitimi aldıysanız daha önce işletme eğitimi almamış kişiler için hazırlanmış derslere girmek çok faydalı olmayabilir.

Eğer İşletme mezunuysanız ve bu alanda çalışmak istiyorsanız MA International Business, MA Marketing, MA Finance gibi uzmanlık veren bir master yapmanız daha faydalı olacaktır.

İngiltere?de master programlarına kimler katılabilir?

İngiltere?deki master programlarına yapılan öğrencilerin;

Lisans eğitiminde başarılı olması, not ortalamasının en az 2,4 olmalıdır. Sırlamalarda üstlerde yer alan İngiliz üniversitelerinin master başvurularında genelde 3,0 ortalama istemektedir. Eğer ortalamanız düşükse hemen ümitsizliğe kapılmamalısınız. İngiliz üniversiteleri ülkemizdeki

 • üniversitelerin sıralamaları konusunda gayet iyi bilgi sahibidir. Bu nedenle ülkemizde giriş şartları çok zor olan üniversiteden alınan daha düşük ortalamaları ile İngiltere?de sırlamada iyi üniversitelere girmek mümkündür. GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık uzmanları bu konuda sizi bilgilendirecektir.

  İngiltere master programlarına mezun adaylar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini de eklemelidirler. Henüz mezun olmamış adayların sadece geçerli not çizelgeleri yeterli olacaktır.

  İngiltere?de master programlarına başvurmak isteyen adayların başvurularında İngilizce dil seviyelerini belgeleyen IELTS, TOEFL sınavlarından birine girmesi gerekmektedir. İngiltere master başvuruları IELTS ve TOEFL belge olmadan da yapılabilmektedir.

  İngiltere?de master programlarına başvuracak öğrencilerin lisans eğitimlerini aldıkları süre boyunca kendilerine ders vermiş olan en az iki akademisyenden referans almaları gerekmektedir. Referans mektuplarının içeriği ve örneği konusunda GKR yurtdışı eğitim danışmanlık uzmanlarından bilgi alabilirsiniz.

  İngiltere?de master programlarına başvuru yapan öğrencilerin master yapmadaki amaçlarını açıklayan bir niyet mektubu yazmaları gerekmektedir. Adayların doğru ve etkili bir niyet mektubu yazmaları başvuru aşamasında önemli bir etkiye sahiptir. Niyet mektupları veya motivasyon mektubu veya ?statement or purpose? bir başvurunun en önemli belgesidir. İyi bir mektup kabul şansınızı oldukça yükseltecektir. ?Statement of Purpose? yazımı hakkında detaylı bilgi için GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık uzmanlarından bilgi alabilirsiniz.

  İngiltere master programlarına başvururken akademik olarak hazırlanmış bir CV yazmak gerekmektedir. Hazırlanan CV ?ye iş deneyimleri ve stajların da yazılması master programlarına kabul aşamasında önemli birer etkiye sahiptirler.

  Öğrencilik veya mezuniyet sonrası yaptığınız stajlar ve varsa iş tecrübeleri mutlak belgelenmelidir. Staj ve iş referans mektuplarında yapılan çalışmanın detayı, alınan sorumluluklar detaylı oalrak yazılmalıdır.

  İngiltere?de Pre-master ve Pre-sessional kurslar

  İngiltere?de master yapmak isteyenler yeterli derecede İngilizce bildiklerinin IELTS, TOEFL vb sınavlarla belgelemelidirler. İngilizcenin anavatanı olan bir ülkede eğitim almak hem dile kolay adapte olma hem de kaynak bulma anlamında öğrencileri motive etmekte hem de başarıya götürmektedir.

  İngiltere?de master yapmak isteyen ve yeterli İngilizce bilgisine ve akademik yeterliliğe sahip olmayan öğrenciler genellikle İngiltere?de Pre-master programlarına katılmaktadırlar. Pre-Master programları bir veya iki dönem süren öğrencilere master eğitimleri için gerekli çalışma yetenekleri, ödev hazırlama beceriler gibi yetenekleri İngilizce eğitimi ile birleştiren bir programdır. Program özellikle akademik olarak not ortalaması düşük ve İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler için İngiltere?de master programına kabul edilme imkanı sağlar. Pre master programları İngiltere?de üniversiteler ile anlaşması olan ileri eğitim kurumlarında verilmektedir.

  İngiltere?de Pre sessional kursları ise master başvurusu için yeterli olan İngilizce seviyesine ulaşamamış öğrenciler için 4 ile 8 hafta arasına yaz döneminde üniversitelerde verilen programlardır. Pre sessional programına katılabilmek için başvurduğunuz üniversiteden şartlı kabul belgenizin olması gerekmektedir. Şartlı kabul belgesinde belirtilen IELTS sınav sonucunu göre her 0,5 band için en az 4 haftalık bir Pre sessional kurs almanız gerekecektir. Pre sessional kurslar genellikle Temmuz ve Eylül arası verilmektedir.

  İngiltere?de burslu master programları

  İngiltere?de birçok üniversitede öğrencilere burslar verilmektedir. Akademik başarı dikkate alınarak verilen burslar bölümlere ve üniversitelere göre çeşitlilik ve farklılıklar göstermektedir. Aynı üniversitede birden fazla çeşitli burs seçenekleri bulunmaktadır. İngiltere?de bazı master programlarında kendi bölümlerinde yetenek başarıları gösteren adaylara da kısmi burslar verilmektedir. Burslar sayıca az olmakla beraber burs için rekabet oldukça fazladır.

  İngiltere?de son yıllarda bir çok üniversitede yabancı öğrencilere kısmı burslar başvuru aşamasında da verilmeye başlandı. Daha çok eğitim ücretinden indirim olarak verilen bu burslarda akademik başarı, başvurulan üniversitenin yabancı öğrenciye ihtiyacı da hesaplanmaktadır. Bu tarz bursların miktarı genelde 1500 GBP ile 3000 GBP arasında değişmektedir.

  İngiltere?de master - Konaklama

  İngiltere?de master programlarına katılan öğrenciler üniversitelerin öğrenci yurtlarında, stüdyo dairelerde veya eğitim aldıkları bölgelere yakın olan özel öğrenci yurtlarında konaklamaktadırlar.

  İngiltere?de yurt konaklaması

  İngiltere?de master eğitimi alan öğrencilerin çok büyük çoğunluğu üniversitelerin öğrenci yurtlarında konaklamaktadır. Master kabulü alan öğrencileri üniversiteler kabul sonrası konaklama başvurusu için seçenekleri göndermektedir. Üniversite yurtları genelde tek kişilik odalardan oluşmaktadır. Üniversitelerin öğrenci yurtlarında banyo ve tuvaletler ortak kullanımlı veya oda içinde olabilmektedir. Tam donanımlı mutfakların bulunduğu öğrenci yurtlarında öğrenciler yemeklerini ortak mutfaklarda hazırlayabilirler. Birçok üniversite özel yurtlarla da çalışmaktadır. Yurt başvuruları genellikle haziran ayından itibaren yapılmaktadır. Yurtlara yerleştirmeler başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Bu nedenle erken başvuru yapmak tercih ettiğini bütçe ve konforda oda bulmanız için esastır.

  Öğrencilerin ders çalışmasına da uygun donanımlara sahip odalar düzenli olarak temizlenmektedir. İngiltere?de öğrenci yurtlarında genelde erkek ve kız öğrenciler aynı yurtlarda konaklamaktadırlar. Az sayıda da olsa erkek ve kız öğrencilerin ayrı ayrı konakladığı yurtlar da bulunmaktadır.

  İngiltere de stüdyo daire konaklaması

  Stüdyo daireler İngiltere?de uzun dönem eğitim alacak öğrencilerin popüler tercihleri arasındadır. Tek kişilik odalarda mutfak banyo ve tuvaletinin bulunduğu stüdyo dairelerde konfor ve kaliteye göre ücrette de önemli değişiklikler bulunmaktadır.

  Tam donanımlı mutfak bölümünün bulunduğu stüdyo dairelerde öğrenciler kendi yemeklerini hazırlamaktadırlar. Temizliğin daireyi kiralayanlar tarafından yapıldığı bu konaklama özgür yaşamayı seven master öğrenciler için ideal bir konaklamadır.

  Yurtlar ve Stüdyo daireler genelde üniversitelere kolay ulaşım mesafesinde ya da birkaç dakikalık yürüyüş uzaklığındadır.

  İngiltere?de master yaparken çalışmak

  İngiltere?de eğitim alan öğrencilere haftada 20 saat çalışma izni verilmektedir. İngiltere?de yaşam maliyetleri ve eğitim ücretleri dikkate alındığında part time çalışacak öğrencilerin sadece yiyecek içecek ve yol gibi masraflarına yetecek kadar para kazanabileceklerinin bilincinde olmaları ve beklentilerini yüksek tutmamaları gerekmektedir.

  İngiltere master öğrenci vizeleri

  İngiltere?de master yapacak öğrencilerin Tier 4 vizesine başvurması gerekmektedir. Bu vize için okullardan verilen CAS mektubu ve banka hesaplarını belgelemeleri yeterlidir. İngiltere?de master öğrencilerinin başvurduğu Tier 4 vizesinde en önemli nokta CAS mektubunda belirtilen, master kabulünde dikkate alınan belgelerin asıllarının başvuruda sunulması ve bankada gösterilecek hesap miktarıdır. Öğrencileri eğitim ve İngiliz hükümetinin belirlediği yaşam masraflarının 28 gündür öğrenci, annesi veya babası adına bankada en az 28 gündür bulunması gerekmektedir. Karışık e detaylı bir süreç olan vize başvurusu hakkında detaylı bilgi GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık uzmanlarından edinebilirsiniz.

  İngiltere?de master yapmak birçok öğrencinin kariyeri açısında son derece önemli bir adımdır. Bu süreçte GKR Yurtdışı Eğitim uzmanları sizlere master başvuru, kabul, konaklama ve vize adımlarında yardımcı olmaktadır. İngiltere?de master programları hakkında detaylı bilgi için bize arayınız.

 • İngiltere'de Master Programları Veren Okullarımız

  Anglia Ruskin University

  Anglia Ruskin Üniversitesi, her ikiside Londra'da bir saattan kısa mesafedeki, İngiltere'nin yaşanabilir en iyi 10 merkezinden biri olan Cambridge ve Chelmsford kampüsleri ile, İngiliz ve yabancı öğrencilere 150 yıldır eğitim veren bir devlet üniversitedir.

  Aston University

  Birmingham şehrinde kurulu buluna Aston University akademik başarısı ile yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversitelerdendir. The Independent Complete University Guide 2014 ' göre 124 üniversite arasında 27., The Guardian University Guide 2013 göre 120 üniversite arasında 27. Sıradadır.

  Bath Spa University

  1852 yılında İngiltere'nin güney batsında Bath şehrinde kurulan Bath School of Arts okulu 2005 yılından itibaren Bath Spa University adı ile, 40 farklı ülkeden öğrencileri ile yaratıcılık, girişimcilik ve kültürün buluştuğu bir üniversite olmuştur.

  BBSI Bournemouth Business School International

  BBSI, Bournemouth okulu uluslararası öğrencilere İngilizce dil kursları, iş İngilizcesi kursları, özel kurslar ve sertifika, diploma, üniversite hazırlık ve pre-master eğitim programları sunmaktadır. BBSI'da farklı dil seviyelerindede İngilizce dil kursları yıl boyunca devam etmektedir.

  Bellerby?s College

  Bellerby's College, Londra, Oxford, Cambridge ve Brighton kampüsleri ile İngiltere'de Akademik İngilizce eğitimi, Lise eğitimi, üniversite hazırlık eğitimi, Üniversite birinci sınıf eğitimi Media ve işletme eğitimi ve Master hazırlık programları veren özel bir ileri eğitim kurumudur.

  Birkbeck University of London

  University of Bircbeck, Londra 1823 yılında beri Londra'da yerli ve yabcnı öğrenciler başta İngilizce, Ekonomi, İstatistik, Tarih, Sanat Tarihi, felsefe, Pskoloji alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi vermektedir. Akademisyenleri aralarında 4'ü nobel ödüllü olmak üzere alanında bir çok uzman bulunmkatadır.

  Bournemouth University

  Bournemouth University ingiltere'nin göneyinde Bournemouth şehrinde kurulmuştur. 16.000 öğrencisi ile bölgenin en büyük nüfusa sahip eğitim merkezidir. Bournemouth University 100 farklı ülkeden 2000'den fazla yabancı öğrenciye misafirlik eder.

  Brunel University

  Londra, Uxbridge kasabası dışında kurulu Brunel University, Londra'nın öğrenci memnuniyeti en yüksek ilk 5 üniversitesinden biridir. Mühendislik, işletme, hukuk, uluslarası ilişkiler en başarılı alanlarıdır. Yeşillikler içindeki kampüsünde ilk yıl tüm yabancı öğrencilere yurt konaklaması sağlanmaktadır.

  City University of London

  City University London, hem akademik hem de mesleki eğitime odaklı, Londra?nın en köklü uluslararası üne sahip üniversitelerindedir. City University London?ı diğer Londra üniversitelerinde ayıran özelliği, beceri ve özveri ile yüzyıllardır dünyayı, toplumu ve öğrencilerin hayatını dönüştürmek için eğitim, araştırma ve yatırımı kullanmasıdır.

  De Montfort University

  De Montfort University, 20,000?den fazla öğrencinin ve 2,000?den fazla uluslararası öğrencinin bulunduğu bir üniversite olup, Leicester şehrinde yer almaktadır. Üniversite, Foundation, Undergraduate, Postgraduate ve PhD seviyelerinde 400 civarında bölüm sunmakta ve 4 fakülteden oluşmaktadır.

  European School of Economics, İngiltere

  European School of Economic benzersiz lisans, master, MBA programlarıyla Londra, New York, Roma, Milan, Floransa ve Madrid ve kendi merkezlerinde sertifika programları sunan, uluslar arası yüksek eğitim kurumudur.

  Goldsmiths University of London

  Goldsmiths, University of London, bir kamu araştırma üniversitesi olup, sanat, tasarım, beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanında uzmanlaşmış University of London?ın kurduğu bir kolejdir. Goldsmiths, ?Technical and Creative Institute? olarak Londra, New Cross?ta Goldsmiths şirketi tarafından 1891?de kurulmuştur.

  Institute of Education, University of London

  Institute of Education, University of London, alanında dünya lideri olarak eğitim araştırmalarında hem İngiltere?de hem de dünyada ilk sırada yer almaktadır. Üniversite, Londra?nın merkezinde bulunmakta ve dünyanın 100 farklı ülkesinden gelen öğrencilerle küresel bir eğitim merkezi olmaktadır.

  Istituto Marangoni

  Istituto Marangoni - London Fashion School, 2002 yılında açılmış olup, Londra?nın artistik ve yaratıcı semti olan Shoreditch?e yakın bir mesafede bulunmaktadır. Üniversitede bulunan öğrenciler en yeni tasarımlar ve trendler üzerine eğitimler almaktadırlar.

  King?s College London

  King?s College London, Sunday Times?a göre 2012/2013 yıllarında dünyada mezuniyet sonrası işe yerleştirmede en iyi 20 üniversite arasında gösterilmiş ve QS World sırlamasında 2013?te 13. sırada yer almıştır. Londra?nın merkezinde bulunan ve araştırma odaklı üniversite, dünyanın 150 farklı ülkesinden 8.000 uluslararası öğrenciye

  London Metropolitan University

  Londra şehir merkezinde City ve North kampüsleri ile London Metropolitan University, Londra'nın en fazla yabancı öğrenci barındıran en büyük ünversitelerinden biridir. Mezunların en hızlı işe giriş yüzdesine sahip olan üniversite özellikle iş hayatında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin gözdesidir.

  Norwich University of the Arts

  Norwich University of the Arts, Norwich kentinin merkezinde, stüdyoları, atölyeleri, bilgisayar laboratuvarları ve sergi alanları bulunan bir kampüs üniversitesidir. Kampüsün tüm binaları tarihi yapıya sahip olup, modern eğitim olanakları ile yenilenmiştir. Norwich University of the Arts, eğitim ve araştırma merkezi olarak uluslararası tanınmışlığa sahiptir.

  Nottingham Trent University

  Nottingham Trent University, öğrencilere mümkün olan en iyi eğitimi ve deneyimi vermeği hedefleyen, İngiltere?nin en büyük ve en popüler üniversitelerinden biridir. Üniversite İngiltere ve dünya çapında yaklaşık 35,000 öğrenciyi çekmek için akademik personeline, binalarına ve tesislerine £350 million civarında yatırım yapmıştır.

  Queen Mary University of London

  Queen Mary University of London, İngiltere?nin önde gelen, araştırma odaklı yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversite, en son yapılan Research Assessment Exercise?da İngiltere?de 11. sırada yer almıştır ve prestijli Russell Grubunun bir üyesidir. Yaklaşık 17.800 öğrenci, 4.000 personel ve yıllık £300 milyonluk cirosuyla Londra?nın en büyük üniversitelerinden biridir.

  Regent?s University London

  Regent?s University London, yükseköğrenim ve İngilizce dil öğrenimi için Londra?nın merkezinden eşsiz bir ortam sunmaktadır. Üniversitenin ana kampüsü Londra?nın şehir merkezinden, sakin bir alanda bulunmaktadır. Regent?s University London, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur.

  Richmond International University London

  Richmond International University London, İngiltere?deki en büyük American Liberal Arts üniversitesidir. Üniversitenin Londra?da Richmond ve Kensington?da kampüsü bulunmaktadır. Richmond International University London, dünya çapında işverenler ve enstitüler tarafından tanınmış olup, üniversitenin öğrencileri

  Royal Holloway University of London

  Royal Holloway, University of London, İngiltere?de en iyi araştırma enstitülerinden biridir ve sosyal bilimler, sanat ve beşeri bilimler alanlarında araştırma ve eğitim olarak uluslararası tanınırlığa sahiptir. Royal Holloway University of London, Times Higher Education World University sıralamasında İngiltere?de 12. ve dünyada 102. sıraya yerleşmiştir.

  SOAS University of London

  Soas University of London, Asya, Afrika ve Yakın ile Ortadoğu çalışmaları konusunda uzmanlaşmış Avrupa?da tek yükseköğretim kurumudur. Soas University of London, Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgelerine ve dillerine odaklanarak bu alanda uzmanlaşmıştır. Ayrıca üniversite Avrupa?da bu alanlarda araştırma yapan ve eğitim veren akademik personelin büyük bir bölümünü

  Swansea University

  Swansea University, İngiltere?de ilk 50 üniversite içerisinde yer alan küresel bir üniversitedir. Üniversite, 120 farklı ülkeden 2,000?den fazla uluslararası öğrenciye ve dünya standartlarında akademik personele sahiptir. Swansea University, Times Higher Education Supplement tarafından Britanya?da ?En İyi Öğrenci Deneyimi? unvanına kazanmıştır

  The University of Law

  The University of Law, dünyanın önde gelen, hukuk üniversitelerinden biridir. Türkiye de dâhil çok dünyada ki çok sayıdaki ülkenin öğrencileri kendi kariyerlerini ilerletmek için The University of Law?ı tercih etmektedir. The University of Law?ı tercih eden birçok uluslararası öğrenci, dünya çapında başka bir ülkede ya da kendi ülkelerinde hukuk kariyerlerini devam ettirebilmektedirler.

  The University of Liverpool

  University of Liverpool İngilizce dil okulu, Chatham caddesinde, University of Liverpool?un Cyprees binasında İngilizce eğitimi vermektedir. Okul, İngilizce dil öğretiminde 25 yıllık deneyime sahiptir. Öğrenciler, ders aralarını ve sonralarını Liverpool üniversitesi kampüsünde geçirebilmektedirler. University of Liverpool İngilizce dil okulu yıl boyunca öğrencilere çeşitli alanlarda İngilizce kursu vermektedir. Verilen kurslar arasında, genel İngilizce

  The University of Winchester

  The University of Winchester, tarihi 1840?a kadar uzanan, modern öğretim ve konaklama tesislerine sahip, 60 farklı ülkeden yaklaşık 600 uluslararası öğrenciye eğitim veren köklü bir üniversitedir. Üniversite tüm öğrencilerinin kaynaşmasına, farklı ülkelerden yeni arkadaşlar edinmelerine ortam sağlamakta ve Norveç?ten Zimbabve?ye kadar uluslararası kültürlerden öğrencileri bünyesinde barındırmaktadır.

  University College Birmingham

  University College Birmingham, dünya çapında iyi bir eğitim ve öğretim siciline sahip, 60 farklı ülkeden 8000?in üzerinde uluslararası öğrenciye sahiptir. Üniversite, İngiltere?nin ikinci büyük şehri olan Birmingham?ın merkezinde yer almaktadır. University College Birmingham?ın kökenleri 19. yüzyıla kadar dayanmakta olup,

  University for the Creative Arts

  University for the Creative Arts, Oscar kazanan film yapımcıları, dünyaca ünlü moda tasarımcıları, televizyon sunucuları, ünlü kuyumcular ve Turner Ödülü adayları gibi yüksek profilli mezunlara sahiptir. Üniversitede öğrenciler yaratıcılıkları ile birbirlerine ilham olmakta ve bilgi paylaşımında bulunmaktadırlar. Film yapımcılığı, moda tasarımcılığı ve mimarlık gibi alanlarda yeni yetişen sanatçılar

  University of Bath

  University of Bath, İngiltere?nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Üniversite, tüm ulusal değerlendirme tablolarında düzenli olarak İngiltere?nin en iyi 10 üniversitesi arasında gösterilmektedir. University of Bath , Times 2014 sıralamasında İngiltere?nin en iyi kampüsü, QS University Rankings 2013 sıralamasında dünya çapında en iyi 50 üniversite sıralamasında 11. Sırada yer almıştır.

  University of Bradford

  University of Bradford, 1966?da Royal Charter tarafından kurulan geleneksel bir İngiliz üniversitesidir. Üniversite, Leeds ve York demiryolu ve karayolları ile kolay bağlantısı bulunan bir bölgede ve Kuzey İngiltere?de yer almaktadır. Yaklaşık 12,000 öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin ana kampüsü, şehir merkezine 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer almaktadır. University of Bradford

  University of Brighton

  University of Brighton, dünya çapında 21.000?den fazla öğrenciye ev sahipliği yapan, modern bir üniversitedir. Üniversitenin sahip olduğu 250?nin üzerindeki derslerin çoğu meslek kuruluşları tarafından akredite edilmiştir. University of Brighton, İngiltere?de bulunan en iyi 20 üniversite arasında gösterilmektedir. Üniversitenin mezunlarının çoğu Channel 4, Disney ve Microsoft gibi şirketlerde çalışmaktadırlar.

  University of Durham

  Durham University, Kuzey Doğu İngiltere?de bir araştırma üniversitesidir. Üniversite 1832?de Parlamento Yasası ile kurulmuştur. Durham University, insanlık için bir fark yapmak amacıyla araştırma ve bursları yüksek seviyede tutarak başarıya ulaşmayı hedeflemektedir. Üniversitenin kalbinde 1000 yıllık Dünya Mirası sitesi burs merkezi olarak

  University of East Anglia

  University of East Anglia, yaklaşık 15.400 öğrenciye modern sosyal ve kültürel tesisler sağlayan uluslararası üne sahip bir üniversitedir. 1963 yılında kurulan üniversite, günümüzde araştırma, eğitim ve genel öğrenci memnuniyeti açısından İngiltere?nin en iyi üniversiteleri arasındadır. University of East Anglia, Guardian tarafından İngiltere?deki üniversiteler içerisinde 14., Complete University Guide tarafından

  University of Exeter

  The University of Exeter, 18000 tam zamanlı öğrenciye, 3 kampüsünde ev sahipliği yapmaktadır. % 25?lik yabancı öğrenci oranı, 50 farklı milletten oluşan akademik personeli, 130 farklı ülkeden öğrencisine güvenli ve rahat bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

  University of Glasgow

  University of Glasgow, 1451?de kurulmuş olup, dünyada İngilizce konuşulan en eski 4. üniversitedir. Üniversite bugün, küresel erişimi olan, geniş tabanlı ve yoğun bir araştırma kurumudur. Ayrıca, İngiltere?nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olup, Prestigious Russell Group?un bir üyesidir. Üniversitenin araştırmalarının yıllık geliri £175m civarında olup, önemli bilimsel keşifler için araştırmalar yapılmaktadır

  University of Greenwich

  University of Greenwich, Londra?nın önde gelen üniversitelerinden biri olup, dünya çapında 140 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite yaklaşık 39.000 öğrenciye ve her yıl dünyanın dört bir yanından gelen 4000?den fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Türk öğrenciler için de popüler bir seçenek olan

  University of Kent

  University of Kent, Türk öğrenciler için hem popüler bir seçenek hem de geniş araştırma alanları ile önde gelen bir üniversitedir. University of Kent, Guardian University Guide tarafından İngiltere?deki en iyi 20 üniversite arasında ve National Students Survey?de genel memnuniyette 3. sırada gösterilmiştir. Dünya standartlarındaki araştırmaları ile üniversite, uluslararası anlamda en iyi üniversitelerden

  University of Kingston

  Kingston University London, dört kampüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü derecelerinde okuyan 23.000 öğrenciye (%10?dan fazla uluslararası öğrenci) sahiptir. Üniversite, disiplinler arası geçişlerde geniş ve güçlü bir yelpazeye sahip olup, İngiltere?de en hızlı büyüyen üniversitelerden biridir. Kingston University London mezunlarına iş istihdamı için güçlü kariyer imkanları sunmaktadır.

  University of Leeds

  University of Leeds, Russell Grubunun bir üyesi ve dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında bulunmaktadır. İngiltere?nin en canlı ve öğrenci dostu şehirlerinden birinin merkezinde yer alan üniversite, dünya genelinde 145 farklı ülkeden gelen 31.000?in üzerinde öğrenciye sahiptir. University of Leeds?in kampüsü, 24 saat ulaşılabilir bilgisayar laboratuvarına, fitness ve dil merkezine

  University of Lincoln

  University of Lincoln, 1861?e kadar uzanan bir geçmişe sahip olup, orta İngiltere?de yer almaktadır. Üniversitenin bulunduğu Lincoln, tarihi açıdan önemli bir geçmişe sahip, güvenli ve öğrenci merkezli bir şehirdir. Üniversitenin kampüsü, Lincoln şehrinin merkezinde, Brayford?un kıyısında yer alır. Kent, çeyrek bin yıllık Katedrale, ortaçağ kalesine, sanat galerilerine, eski butikler ve

  University of Manchester

  The University of Manchester, 1824?e kadar uzananan akademik geçmişi ile dünya çapında en saygın üniversitelerden biridir. Üniversite, üstün araştırma ve öğretim tesislerine £650 milyonluk yatırımı ile 2020 yılına kadar dünyanın en iyi araştırma üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir. İngiltere dışından gelen 8,500?ün üzerinde öğrencinin de bulunduğu

  University of Nottingham

  The University of Nottingham, The Times University Guide 2014?e göre küresel bir üniversitedir. Üniversite, QS World University Rankings 2013/14 tarafından dünya çapında üniversitelerin en üst %1?lik kısmında yer almış ve üniversitenin uluslararası tanınırlığı bulunmaktadır. The University of Nottingham, 5 fakülte, 360 lisans ve 380 yüksek lisans bölümü ve birçok araştırma alanı sunmaktadır.

  University of Plymouth

  Plymouth University, hem eğitim hem de gerçek bir İngiltere deneyimi için ideal bir konum olan İngiltere?nin güneybatı Devon?un kıyı ilçesi Portsmouth?da yer almaktadır. Üniversitenin bulunduğu bu bölge yabancı öğrencilere hem kırsal hem de modern kent yaşamının kombinasyonunu sunmaktadır.

  University of Portsmouth

  University of Portsmouth, Londra?ya 90 dakika güneyinde canlı bir liman şehri Portsmouth?da kurulmuştur. Times Higher Education World University Rankings 2012 tarafından dünyanın en iyi 350 üniversitesinden biri ve İngiltere?nin en modern üniversitesi olarak sıralanmıştır.

  University of Reading

  University of Reading, 1892?de kurulmuş olup, önde gelen İngiliz üniversitelerinden biridir ve dünya üniversitelerinin en üst %1?lik kısmında yer almaktadır. Üniversite öğrencilerine sosyal bilimler, işletme, bilim, sanat ve beşeri bilimler dâhil olmak üzere 200?den fazla bölüm sunmaktadır. Öğrenciler seçtikleri bölümlerde gelişmekte ve uzmanlaşmaktadırlar.

  University of Roehampton

  University of Roehampton, Londra?da tarihi bir kampüste yer almaktadır. Üniversite, Londra?da bulunan tüm üniversiteler arasında en fazla istihdam oranına sahiptir. Kozmopolit bir atmosfere sahip olan üniversite, dünya çapında 130 farklı ülkeden yaklaşık 9.000 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. University of Roehampton, öğrencilerin gönüllü olarak yer alabileceği çok sayıda öğrenci topluluğuna sahiptir.

  University of Sheffield

  The University of Sheffield, uluslararası üne sahip, uluslararası öğrenciler için İngiltere?nin en popüler üniversitelerinden biridir. Önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Sheffield?da öğrenciler, sadece okudukları bölümde bilgilerini geliştirmekle kalmamakta aynı zamanda kişisel ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, yeni insanlar, farklı kültürler ve fikirler hakkında bilgi edinmektedirler.

  University of Surrey

  University of Surrey, Londra?ya 40 dakika mesafede bulunan Guildford şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. İngiltere?nin mezunlarının en yüksek istihdam seviyesine sahip üniversite, The Guardian League Table 2013 tarafından İngiltere?nin en iyi 12. Araştırma üniversitesi olarak sıralanmıştır.

  University of the Arts London

  University of the Arts London, tasarım ve sanat alanında eğitim, araştırma yapan Avrupa?da ve dünya?da önde gelen bir üniversitedir. İngiltere?nin başkenti Londra?da bulunan üniversite, film, fotoğraf, güzel sanatlar, moda, tekstil, tasarım, grafik, mekânsal tasarım, medya, animasyon, iletişim ve performans sanatları gibi alanlarda lisans ve lisansüstü düzeylerinde 220?den fazla bölüm sunmaktadır.

  University of Warwick

  University of Warwick, İngiltere?nin en iyi 10 üniversitesi arasında yer almakta ve son 50 yılda kurulan Avrupa?nın en büyük üniversitelerinden biridir. Üniversite, öğretim ve araştırma alanlarında iş ve sanayi bağlantıları ile sağlam bir üne sahip olup, aynı zamanda İngiltere?de ünlü işverenler tarafından tercih edilmektedir. Üniversite, 150?den fazla farklı milletten uluslararası öğrenci ve personele sahiptir.

  University of West London

  University of West London, Londra merkezine toplu taşıma ile kolay ulaşımı şehir merkezi konumu ile son yıllarda çok daha fazla yerli ve yabancı öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Londra?da kuruşlu firmalar ile sıkı bir işbirliği içinde bulunan University of West London, Öğrencilerine sunduğu iş imkânları ile diğer üniversiteler arasında öne çıkmaktadır.

  University of Westminster

  University of Westminster, çeşitli ve dinamik uluslararası kurumlara sahip olup, Faculty of Architecture and the Built Environment, Faculty of Media, Arts and Design, Faculty of Science and Technology, Faculty of Social Sciences and Humanities, Westminster Business School ve Westminster School of Law fakültelerine sahiptir.

  University of York

  University of York, 1963?te kurulmuş olup, dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer almaktadır. Araştırma ağırlıklı bir üniversite olan York?ta akademisyenler öğretimde kendi uzmanlık alanlarında yaptıkları araştırmalardan yararlanmaktadırlar. University of York, Biosciences alanında İngiltere?de 4., İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında İngiltere?de 1., Psikoloji, Siyaset, Hukuk ve Sosyal Politika

  York St John University

  York St John University İngiltere, York şehrinde bulunan orta ölçekli bir üniversitedir. Lisans ve yüksek lisans programları da dahil olmak üzere İşletme, İngilizce, Sanat, Sağlık, Eğitim ve Medya konularında çok kapsamlı konularda eğitim vermektedir.