Yurtdışı Yaz Okulları

Dil Okulu Ara
Eğitim Dili
Ülke
Konaklama
Yaş
 

Yurtdışında Yaz Okulu ve Eğitim Planları

Yaz okul programaları, yabancı öğrencilerin yabancı dil bilgilerini pratik yaparak arttırmayı, gittikleri ülke kültürü hakkında bilgi edinmelerini ve birey olarak özgüvenlerini geliştirmelerini hedeflemektedir. 7 yaşında 18 yaşına kadar her yaş grubu öğrenciye hitap eden yaz okulu programları ülkelere ve yaş gruplarına göre farklılıklar göstermektedir. Genel olarak yaz okul programları yatılı lise veya üniversite kampüsünde yerel öğrenciler tatili gittikten sonra okulun sınıfları, spor tesisleri ve yurtlarını kullanarak düzenlenen altı haftalık programlardır. Eğitim ve aktiviteler okul kampüsünde düzenlenirken konaklama okul kampsüsnde yurtlarda veya bölgedeki ailelerin yanında sağlanabilir.

Yaz Okulları Programlarında Eğitim

Yaz okullarının vaz geçilmezi bir parçası yabancı dil eğitimidir. Eğitim seyahat edilen ülke dilinde verilmektedir. Bazı ülkelerde ise yerel dil yanında İngilizce yaz okulu programı bulmakta mümkündür. Yaz okul programlarında sınıflar öğrencilerin yabancı dil seviyelerine gore farklılık göstermektedir. Aynı okul içinde öğrenciler A1,A2, B1 ve B2 gibi seviyelere ayrılarak sınıflara yerleştirilerler. Dersler daha çok pratik konuşma odaklıdır. Ders saatleri ortalama haftada 15 saat / 20 ders civarındadır. Az sayıda yaz okulu öğrencilerine yoğun dil eğitimi, IELTS, TOEFL sınav hazırlık programlarıda sunmaktadır. Yoğun eğitim programlarında katılan öğrencilerin yabancı dil sevilerinde çok daha hızlı bir artış görülmektedir. IELTS veTOEFL sınav hazırlık programlarına katılabilmek için öğrencilerin belirli bir seviyede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Bazı yaz okulu programları yabancı dil eğitimi yerine üniversite dersleri alıp, ileride bu üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilere üniversitelerini tanıtmayı amaçlar. Genellikle 8 kredilik ders alınmasına izin verilen bu programlara on, onbir ve oniki sınıflarda okuyan be yabancı dil bilgileri çok iyi öğrenciler katılabilirler. En popiler yaz okul programları Harvard Summer School, Stanford Summer School bu programların en popülerlerindendir. Bu programlara en geç Ekim ayında başvurulamsı gerekmektedir.

Yaz okulları tercihinde dikkat edilmesi gereken br noktada sınıflardaki öğrenci sayısı ve milliyet dağılımıdır. Bazı okullarda yanı zamanlarda çok fazla sayıda Türk öğrenci olması, yabancı dil eğitimini olumsuz etkilemektedir. Küçük sınflarda eğitim almak her zaman dil öğrenmede bir avantaj olmuştur.

Yaz Okulları Programlarında Konaklama

Yaz okul programalarında velilerin en çok dikkat ettiği nokta konaklamadır. Öğrenciniz daha once evden uzakta veya bir okul yudunda tek başıan kalmadısya konaklama özellikle en çok dikkat etmeniz gereken detaydır. Yaz okulprogramlarının çoğunluğunda konaklama okul yurtlarında verilir. Bazı okullar ise yurt imkanları uygun değilse aile yanı konaklama sunarlar. Yurt konaklaması her zaman birinci konaklama tercihimizdir. Yurt konaklamasında genelde küçük yaş öğrencilerin 7-12 yaş arası çok kişilik odalarda (en az 3kişilik) 12-15 yaş arası öğrencilerin iki kişilik odalarda ve 16 yaş ve üstü öğrencilerin tek kişilik odalarda konakalmasını tavsiye etmekteyiz. Yurtdışında birçok üniveriste ve lise kampüsünde konaklamalarda banyo ve tuvalet ortak kullanımdır. Her ne kadar bizim kültürümüze çok uygun olmasa, öğrencilerin banyo ve tuvaletlerini kendi yaş ve cinsiyetindne öğrenciler ile paylaşması gerekir. Yurt konaklamalarında öğrenciler tüm öğünlerini yemekhanede yerler. Yemekhanelerde her aman farklı kültürlerden gelen öğrencilere uygun yemekler çıkmaktadır. Aile yanı konaklama yaz okul programlarında tercih edilen bir başka konaklama türüdür. 18 yaş altı öğrencileri evlerinde misafir etmek isteyen aileler ülkelere göre değişen yasal izinler almaktadırlar. Aile yanı konaklama da öğrenci tek veya iki kişilik odalarda kalmaktadırlar. Aile yenı konaklama özellikle küçük bir kasabaya giden öğrenciler için tavsiye edilmektedir. Aile yanı konaklamada sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini aile ile birlikte yemektedir. Öğrenciler başvuru formlarında yemek alışkanlıkları konusunda bilgi verdikleri taktirde aileler bu konuda gerekli özeni göstermektedir. Akşam aktivileri için çoğu zaman aileler öğrencilere okula kadar eşlik etmektedir.

Geziler ve Aktiviteler

Yaz okul programalrının önemli bir parçasıda sınıf dışında yapılan kültürel ve spor aktiviteleri ve gezilerdir. Aktivitler öğrencilerin ilgiş alanlarına gore okukkar tarafında planlanmaktadır Genellikle takım çalışması odaklı olup, resim,tiyatro ve dans gibi öğrencilerin ilgisini çekebilecek aktiviteler planlanmaktadır. Spor aktiviteleri genellikle kampüs içindeki spor salonlarında tesisin ve iklim şartlarının elverdiği aktiviteler planlanmaktadır. Mutlaka yaz okulu kataloğunda gideceğiniz merkezde hangi aktivitelerin yapılabildiğini control ediniz. Yaz okulu gezileri hafta içi veya hafta sonu, okulun gezilecek merkeze mesafesine gore değişmektedir. Haftalık gezi sayısı programa gore farklılık göstermekte olup bazı okullarda haftada 2 tam gün, 2 yarım gün geziye kadar çıkmaktadır. Gezilere okul personelide öğrenciler ile katılmaktadır. Gezi için okulun sağladığı araçlarla toplu halde okuldan ayrılmakta ve toplu halde okula geri dönülmektedir. Geziler sırasıdna öğrencilerin ögle yemekleri okul tarafından organize edilmektedir.

Ulaşım ve Karşılama

Yaz okul programların katılan öğrenciler aksi belirtilmedikçe pazar günü okulun tavsiye ettiği havalimanında varmaktadır. Tüm yaz okulları öğrencileri havalimanından karşılamakta ve yaz okulu programı bitince tekrar havaliömanına brakmaktadır. Hostes refakatinde seyahat edecek öğrenciler için karşıla işlemini yapacak personel bilgisi ailelere uçuştan önce verilmektedir. Ulaşım için direct uçuş yapan bir havayolunu tercih edilmesini ve varılacak merkeze 09:00-18:00 saatleri arasında varılmasını tavsiye etmekteyiz. Danışmanlarımız velilerimize havayolu ve karşılama konusunda yardımcı olmaktadırlar.

Sigorta

Tüm yurtdışına çıkan yaz okulu öğrencilerimizin geçerli bir seyahat sigortası alması gerekmetedir. Eğer yurtdışında geçerli bir seyahat sigorta poliçeniz yoksa danışmanlarımız sizlere uygun poliçeler konusunda bilgi vereceklerdir.

Vize Bilgileri

Ülkelere gore farklılık göstermekle beraber hemen hemen tüm yaz okulu programları için öğrencilerimizin vize alması gerekmektedir. Vize türleri, başvuru şekilleri ve vize için gerekli belgeler konusunda danışmanlarımız size yardımcı olacak, vize başvuru dosyanızı hazırlayacakalrdır.