Avustralya Göçmenlik

Avustralya; ılıman iklimi, kişi başına düşen yüksek milli geliri, güçlü ekonomisi, kaliteli eğitim olanakları, devletin sunduğu yüksek standartlarda sosyal hizmetleri, çok kültürlülükten kaynaklanan çeşitlilik ve bunun getirdiği özgürlük gibi daha birçok sıralanabilecek özelliğinden dolayı insanların yaşamak için hayalini kurduğu ülkelerdendir. Avustralya, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim İndeksine göre dünya sıralamasında ikinciliğe yerleşmiştir. Dünyanın en yaşanılır şehir sıralamasında 3. sırada Melbourne, 7. sırada Sydney, 8. sırada Perth ve 9. sırada Adelaide şehirleri yer alır. Avustralya?nın gayri safi milli hasılası 1 trilyon doların üzerindedir ve dünyanın en büyük 13. ekonomisine sahiptir.

Avustralya nüfusundaki artışı sağlamak ve genç nüfusunu koruyabilmek için göçmen alan ülkelerin başında gelmektedir. Göçmenlik bir çok farklı şekilde kazanılabilir. Nitelikli (Kalifiye) göçmenlik en çok tercih edilen yöntemdir.

Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik

Avustralya Nitelikli veya Kalifiye Göçmenlik Programı (Skilled Immigration) Avustralya?daki nitelikli eleman sıkıntısının aşılabilmesi amacıyla alanında uzman ve deneyimli meslek sahiplerine bütün şartları sağlamaları koşuluyla Avustralya?da sürekli oturum verilmektedir.

Kalifiye Göçmenlik Programı?nın en önemli 3 şartı başvuru sahibinin 18 ile 45 yaşları arasında olması, İngilizce bilgisinin yeterliliği (IELTS sınavından en az 6 alınması) ve mesleğinin SOL veya CSOL listelerinde yer almasıdır. SOL (Skilled Occupation List) nitelikli göçmenlik programının ana meslek listesidir. SOL dışında CSOL (Consolidated Sponsored Occupation List) listesi de bulunmakta ve bu liste daha fazla mesleği içermektedir. SOL? de olmayıp, CSOL?da mesleği bulunan adayların kalifiyeli göçmenlik programında değerlendirilmeleri için eyalet sponsorluğu ya da belirli bölgede yaşayan birinci derece yakınlarından (Avustralya vatandaşı olmaları şartı ile.) sponsorluk alabilmeleri gerekmektedir.

Kalifiye göçmenlik programında adayların değerlendirmesi amacıyla puan sistemi kullanılmaktadır. Adaylar meslek, yaş, eğitim, iş deneyimi veya iş teklifi, İngilizce dışında ilgili listede yer alan dillerden herhangi birini tercüman düzeyinde bilinmesi veya kurum sponsorluğu gibi kategorilerde puan alırlar.

İngilizce?yi iyi konuşmanın yanında IELTS?den de yeterli puanın alınabilmesi gerekmektedir. IELTS puanının yüksek olması toplam puanlamanızı da etkileyecektir.

Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik Programında Nelerden Puan Alınabilir?
Yaş;
 • Avustralya Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik Programa katılım şartlarından biri adayların 18-45 yaşları arasında olmasıdır. Yaş aralıklarına göre adayların alacakları puanlar değişiklik göstermekle birlikte, alınabilecek puanlar için örnek verilmesi gerekirse;
Meslek;
 • Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik sisteminde mesleğinizin SOL veya CSOL listelerinde olup olmamasına göre başvuru yapabilirsiniz. Yaptığınız meslek SOL veya CSOL listelerinde bulunuyorsa mesleğinizden de puan alırsınız.
İngilizce;
 • Avustralya resmi dilin İngilizce olduğu ülkelerden biridir. Göçmenlik başvurusu yapacağınız ülkenin dilini biliyor olmanız istenecektir. İngilizce yeterlilik bilginizin yapılan IELTS, TOEFL, PTE ve CAE gibi sınav sonuçlarıyla gösterilebilir olması gerekmektedir. Sınav sonucunuza göre alacağınız puan da doğru orantılı olarak değişecektir.
İş deneyimi;
 • Yaptığınız mesleğin SOL ve CSOL listelerinde olması dışında, o işte ne kadar deneyim sahibi olduğunuzda önemlidir. İş deneyimlerinize göre de Avustralya Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik sisteminde puan alınmaktadır. İş deneyiminiz arttıkça alacağınız puan da artacaktır.
Eğitim;
 • Avustralya Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik Programında önemli konulardan biri de eğitimdir. Eğitim aldığınız kurumun akredite bir okul olması, eğitim durumunuz ve ilgili meslek odasından onay almanız başvuru şartlarındandır. Bunun yanında eğitim durumunuz artıkça skorunuz da yükselecektir.
Diğer Faktörler;
 • Avustralya Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik başvurularında adaylar yaş, meslek, İngilizce bilgisi, iş deneyimi ve eğitim alanlarında yeterli olan puanı sağlayamadıklarında değerlendirilmesi gereken diğer faktörler de vardır. Puan alabileceğiniz diğer koşullar başvuru sahibinin İngilizce dışında bir dili bilmesi ve bunu kanıtlayabiliyor olması ve adayın eşinin mesleğinin de SOL veya CSOL listelerinde yer almasıdır.
Bağımsız (Eyalet Sponsorluğu olmadan) Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik Vizesi (SC189) için başvuru kriterleri;
 • 1) 50 yaşından gün almamış olmak,
 • 2) İngilizce yeterlilik bilgisini gösteren sınav (IELTS, TOEFL, PTE ve CAE) sonucunda gerekli puanın alınması,
 • 3) SOL meslek listesinde bulunan mesleklerden birine sahip olmak (Güncel meslek listelerini www.immi.gov.au adresinden öğrenebilirsiniz.),
 • Puanlama sisteminde toplamda 60 puan alabilmek,
Eyalet Sponsorlu Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik Vizesi (SC190) için başvuru kriterleri;
 • Temel kriterleri Bağımsız Kalifiye Göçmenlik Vizesi (SC190) ile aynıdır. CSOL veya SOL de listelerindeki mesleklerden birine sahip olan adayların, mesleklerine sponsor olmak isteyen eyaletlerden sponsorluk aldıktan sonra kalıcı vizeye başvurmaları gerekir. SOL ve CSOL listelerini her eyalet kendisi belirler ve bazı kriterleri vardır. Eyalet sponsorluğu skorlamaya 5 puan getirebileceği gibi bazı yükümlülükleri de vardır. Güncel Eyalet Listeleri için araştırma gereklidir.
Belirli Bölge Sponsorluk (SC489);
 • Temel ölçütleri SC189 ve SC190 vizeleri ile aynı olmakla birlikte belirlenmiş bölgede yaşayan ve Avustralya daimi oturma izni ya da Avustralya vatandaşı olan birinci derece yakının sponsor olması gerekmektedir. SC489 vize 4 yıllık geçici vize olmakla birlikte, bu 4 yılın sonunda kalıcı vize olan SC887 vizesine başvuru yapılabilir.
Yukarıdaki temel özelliklere sahip iseniz;
 • Meslek akreditasyonu için ilgili meslek odasından meslek onayının alınması,
 • Avustralya Göçmenlik Departmanı?na (DIBP) başvuru yapılarak davetiye alınması,

İşlemlerinin ardından olumlu sonuç alınmasıyla vize başvurunuz yapabilir.

Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik Programında Ön Raporlamanın Önemi

Nitelikli Göçmenlik programı basit bir puan hesaplama sistemi değildir. Dikkat edilmesi gereken birçok işlem ve bilgi içeren bir program bulunmaktadır. Bu programda doğru meslek kategorisinin seçiminden eyalet kriterlerine kadar profesyonel yardım gerektiren birçok teknik konuyu içermektedir. Bu nedenle bu Nitelikli & Kalifiye Göçmenlik programının en önemli aşaması olan durum analizi aşamasında Ön Analiz ve Raporlama Hizmeti sunmaktayız. Bu işlemde adayların bize ileteceği bir CV ve ek bilgiler ışığında Göçmenlik programına durumlarının uygunluğunu analiz edip, bahsedilen nitelikli göçmenlik programı puan tabanlı bir program olduğu için alabilecekleri puanların hesaplaması yapılmaktadır. Puan hesaplamasında değişik senaryolar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Raporda ayrıca ücretler, süreler, mesleki kotalar ve istatistikler üzerinde de durulmaktadır. Bu hizmetimizi satın alan adayların programa başvuru aşamalarını firmamızla yapma zorunlulukları olmamakla beraber, firmamızın danışmanlık hizmetlerine devam etmek isteyen kişilerin ödeyecekleri toplam ücretten Ön Analiz ve Raporlama hizmetinin ücreti düşülmektedir.

Nitelikli Göçmenlik (Skilled Immigration) ile ilgili sık sorulan sorulara aşağıda göz atabilirsiniz;

Göçmenlik nereden başlamalı?

Avustralya Nitelikli Göçmenlik Programına katılım için 3 önemli faktör en başta ele alınmalıdır. Bunlar; İngilizce bilgisi, eğitim durumu ve meslektir. Göçmenlik başvurusu yapmak istediğiniz ülkenin dilini biliyor olmanız gerekmektedir. İngilizce bildiğinizi IELTS, TOEFL ve CAE gibi sınav sonuçlarıyla göstermeniz istenecektir. Örneğin IELTS skorunuzun en az 6 olması gerekir. Eğitim durumunuz ve mesleğinizde ilk başta ele alınacak önemli konulardır. Eğitim düzeyinizin yeterliliği ve mezun olduğunuz alanda Avustralya?daki eğitim sistemine göre örtüşüp örtüşmediği ele alınır. Örneğin mühendislik mezunu iseniz meslek akreditasyonu da istenecektir. Yaptığınız meslekteki iş deneyiminiz ve Avustralya?da ihtiyaç duyulan bir iş alanı olup olmama durumunu da ele alınmaktadır. Diğer önemli bir faktör ise mezun olduğunuz alan ile yaptığınız işin örtüşmesidir. Mezun olduğunuz alanla ilgili bir iş yapmıyor iseniz, iş tecrübenizin 8 yıl gibi önemli bir süresi eğitim olarak sayılmaktadır. Özetlemek gerekirse, göçmenlik başvurunuzu yapmadan önce ilk ele alınacak konular İngilizce bilgisi, eğitim ve meslektir.

Göçmenlik için puanım yeterli mi?

Avustralya Göçmenlik Programı puanlama sistemi üzerine dayalıdır. Eğitim durumunuzdan, mesleğinizden, toplam iş tecrübenizden, İngilizce bilginizin yeterlilik düzeyinden ve hatta eşinizin meslek ve yabancı dil bilgisinden çeşitli puanlar alarak bir skor oluşturursunuz. Bu puanlamayı kendiniz yapabileceğiniz gibi bir danışman aracılığı ile de yapılmaktadır. Ancak genellikle kişilerin kendi yaptıkları puanlamalar güvenilir olmamakla birlikte, kendilerine fazla skor çıkarabilirler. Avustralya Nitelikli Göçmenlik Programı titizlikle incelenmesi ve puanın aynı şekilde dikkat edilerek hesaplanması gereken bir programdır. Bu nedenle profesyonel bir yardım alınmasını tavsiye ediyoruz.

Kaç puan alabilirim?

Avustralya Nitelikli Göçmenlik Programı?nda skorlama yaparken, dikkat edilmesi ve ayrıntılı olarak ele alınması gereken noktalar bulunmaktadır. Bu puanlama genel olarak eldeki her veriye skor vererek geçilen bir sistem değildir. Hesaplama yapılırken, çeşitli örneklemelerden de yararlanmak gerekebilecektir. Puanınızı hesaplarken profesyonel bir yardım almak için GKR danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Ne zaman başvurabilirim?

Avustralya Nitelikli Göçmenlik Programı için herhangi bir başvuru tarihi yoktur. Yıl boyunca istediğiniz zaman başvurunuzu yapabilirsiniz.

Mesleğim SOL veya CSOL listesinde yok?

Avustralya Nitelikli Göçmenlik Programına başvuru için ön koşul mesleğinizin SOL veya CSOL listesinde yer almasıdır. Mesleğiniz SOL veya CSOL listelerinde bulunmuyor ise başvurunuz kabul edilmeyecektir.

Yeni mezunum başvurabilir miyim?

Yeni mezun olmanız ya da iş deneyiminizin olmaması Avustralya Nitelikli Göçmenlik Programı?na başvurmanız için engel değildir. Ancak iş deneyimlerinden puan alamayacaksınız ve bu durum ciddi puan kaybına neden olabilir. Bu puan kaybı için farklı alternatiflerin düşünülmesi ve nerelerden puan kazabileceğinizin araştırılması gerekecektir.

İngilizce bilgim yetersiz. Yine de başvurabilir miyim?

Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik başvurusunda bulunacağınız Avustralya?nın dilini de biliyor olmanız istenecektir. İngilizce bildiğinizi gösteren sınavlardan (IELTS, TOEFL, PTE ve CAE) yeterli puan almanız gerekmektedir. İngilizce bilginizin yeterli olmadığını düşünüyor iseniz yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dil kurslarına katılabilirsiniz. Yurtdışı dil eğitimleri ve dil okulları hakkında detaylı bilgiyi GKR eğitim danışmanlarımızdan alabilirsiniz.

Ön Analiz ve Raporlama Hizmetimizin Fiyatı ve Nitelikli (Kalifiye) Göçmenlik Programı hakkında daha fazla bilgi için Gkr danışmanlarımızla iletişime geçiniz.