GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık - KANADA

KANADA

GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık - KANADA

KANADA

Kanada Eğitim Sistemi, anaokulundan üniversiteye kadar uzanan kategorilerde hem devlet okullarını hem de özel okulları kapsamaktadır. Eğitim, Kanada Anayasası kapsamında eyaletlerin sorumluluğundadır. Bu da eyaletlerdeki eğitim sistemleri arasındaki farklılığı gösterir. Buna rağmen, eğitim ülke genelinde yüksek standartlardadır.


Kanada 1994 yılından bu yana BM ve EUI tarafından dünyada yaşanılacak en iyi on ülkeden biri seçilmiştir. Kanada’da özellikle eğitim olanakları, evrensel bir sağlık bakım sistemi sayesinde ortalama yaşam süresinin uzunluğu, düşük suç ve şiddet oranları gibi nedenlerden dolayı yüksek standartlara sahip bir ülkedir. Kanada ayrıca Vancouver, Toronto ve Montreal şehirlerinin temiz ve güvenli olmaları ve kültürel aktiviteler ve çekici yaşam tarzı ile dünya sıralamasında yaşanılacak ve çalışılacak en iyi şehirler olarak seçilmektedir.