GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık - İNGİLTERE

İNGİLTERE

GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık - İNGİLTERE

İNGİLTERE

İngiliz üniversiteleri köklü geçmişleri, sundukları programlardaki kaliteleriyle dünyanın sayılı eğitim kurumları arasındadırlar. İngilizlerin; Siyasi, politik ve ekonomik alanlardaki geçmişlerine ve uygulamalarına bakılınca son derece planlı, programlı ve iyi organize oldukları hemen görülür. Bu uygulamalar eğitim kalitesini de beraberinde getirmiştir. Britanya’da ‘’devlet okulu’’ ve ‘’ücretli-bağımsız okul’’ olmak üzere iki okul sistemi bulunmaktadır. İngilizler için ilk ve orta eğitim sistemindeki devlet okulları ücretsiz, bağımsız okullar ise ücretlidir. Devlet okullarında ulusal müfredat verilmek zorundadır, bağımsız okullarda ise böyle bir zorunluluk yoktur. İngiliz öğrencilerin büyük çoğunluğu devlet okullarında eğitim almayı tercih etmektedirler. Üniversitelerde ise farklı bir durum söz konusudur ve İngiliz üniversitelerinin tamamı ücretlidir.

İngiliz eğitim sistemi dünyada kabul görmüş köklü bir yapıya sahiptir. Dünyanın en iyi üniversitelerinin büyük çoğunluğunu İngiliz üniversiteleri oluşturur. Üniversitelerde özelliklede yabancı öğrencilerin ülkede ve okullarında eğitim alabilmesi için özel uluslar arası bölümleri bulunur ve bu sayede İngiltere’deki üniversiteleri dünyada en çok yabancı öğrenci alan okulların başında gelir. İngiliz okullarının en büyük özelliği araştırmaya dayalı eğitim modellerini benimsemiş olmalarıdır. Dünyanın en çok araştırma ve proje üretilen okulları gene İngiltere’de bulunur. İngiltere’de yüksek öğrenimde bir başka önemli özelliği ise yabancı öğrencilerin dünyanın en iyi sayılan okullarına diğer rakiplerine nazaran daha kolay girebilmenizdir. Örneğin King’s College veya Durham gibi üniversitelere bir İngiliz öğrenci girmekte zorlanırken, yabancı bir öğrenci yeniden A-Level veya foundation gibi programlar sayesinde akademik becerilerinin iyi olduğunu ispat ederek girebilir.

Birleşik Krallık’ ta ilköğretim ve orta öğretim ‘zorunlu okul eğitimi’ adı altında birleştirilmiştir. Bütün eğitim hayatı ise 3 aşamaya ayrılmıştır.

1. Okul Eğitimi (School Education): Zorunlu eğitim dönemidir. Öğrenciler 6-11 yaş arasında ilköğrenim ve 11-16 yaş arasında da orta öğrenim olmak üzere 16 yaşına kadar toplam 10 yıl zorunlu okul eğitimi alırlar. 16 yaşında GCSE (General Certificate of Secondary Education) adlı sınavı veren öğrenciler mezun olmuş sayılırlar.

2. İleri Eğitim (Further Education): İngiltere’de mesleki ve sosyal alanlarda eğitim veren kısa veya uzun süreli pek çok ileri eğitim kuruluşu vardır. Bunlar pek çok iş koluna yönelik sayısız diploma ve sertifika programları sunarlar. 3 aydan 2 yıla kadar olabilen bu mesleki eğitim programları pek çok saygın ve tanınmış “College” veya “Institute” tarafından yürütülür ve öğrencilere pazarlamadan denizciliğe, turizmden tasarıma kadar pek çok alanda sertifikalar ve diplomalar sunarlar. Bu sertifika programları, yabancı öğrenciler tarafından da hem düşük maliyetli hem de kısa süreli olmaları sebebiyle tercih edilirler.

3. Yüksek Eğitim (Higher Education): İngiltere’de yüksek öğrenim, Türkiye’de olduğu gibi “lisans ve yüksek lisans” olarak iki aşamalı değildir. “A-Level”, “Lisans” ve “Yüksek Lisans” şeklinde ilerleyen üç aşamadan oluşur.

A-Level zorunlu okul eğitimini tamamlayan öğrenciler üniversiteye başlamadan önce iki akademik yıl boyunca A-Level okullarına giderler. Öğrencilerin hangi üniversiteye yerleşeceği A-Level başarı notuna göre belirlenir. Yabancı öğrenciler için A-Level derecesine ilave olarak foundation programları da sunulmaktadır. A-Level programları genellikle 2 yıl, foundation programları ise 1 yıl sürer.

Lisans eğitimi toplam 3 yıl sürer. Yabancı öğrenciler için bazı bölümlere girmek için bir yıl “foundation” eğitimi alınması istenebilir. Genel olarak sosyal bilimler alanında lisans diploması alanlar BA (Bachelor of Arts), fen bilimleri alanında lisans diploması alanlar da BSc (Bachelor of Science) olarak adlandırılırlar. İngiltere’de üniversitelerin lisans bölümlerine kısa adı UCAS olan merkezi üniversite yerleştirme kuruluşu ile yapılır. Bazı okullar yabancı öğrencilerin başvurularını doğrudan da kabul edebilir.

Yüksek Lisans (Master) İngiltere’de çoğu bölümde master eğitimi 1 yıl sürer. Bitirme tezi ise derslerin sona erdiği yaz ya da daha sonraki dönemde teslim edilmektedir. Yüksek lisans seviyesinde en yaygın alanlar MA (Master of Arts), MSc (Master of Science), LLM (Master of Laws)’ dir.

İki çeşit yüksek lisans programı vardır: Taught Master ve Research Master. Research Master, sınıfta eğitim görme anlayışı yerine öğrencinin kendisine verilen bir alanda bağımsız olarak araştırma yapması, tez hazırlayıp sunması ve bu teze göre diplomasının verilmesi şeklindedir. Taught Master, bilinen şekli ile dersleri takip ederek yine öğrencinin kendisine verilen bir konuda tez hazırlaması şeklindedir.

İngiltere’de eğitim ücreti yıllık 6000£ ile 15000£ arasında değişmektedir. Okulların genelde son başvuru tarihleri yoktur ancak önce başvurmak her zaman için avantaj sağlar. İngiltere’de 6 ay üzeri ve haftada en az 15 saatlik bir eğitim programına kayıt yaptırarak öğrenci vizesi alan öğrencilere yasal olarak part-time çalışma izni verilmektedir.