GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık - AMERİKA

AMERİKA

GKR Yurtdışı Eğitim Danışmanlık - AMERİKA

AMERİKA

Bilimsel, sosyal, teknolojik ilerlemenin kaynağı ve uygulandığı Amerika’da, eğitim sistemi genel itibariyle 12 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Öğrenciler, bu 12 yıllık eğitim sürecinde ilk, orta ve lise eğitimlerini tamamlar. Lise sonrasında verilen eğitim ise, iki yıl süren Community College veya dört yıllık (Bachelor) Üniversite eğitimi şeklinde yüksek öğrenimle devam eder. Bazı Amerikalı öğrenciler tarafından tercih edilen Community College’lar iki yıllık Önlisans diploması verirler. 2. yıl başarıyla eğitim aldıktan sonra, dört yıllık bir üniversiteye transfer olunabilir. Community College’ lerin bu denli tercih edilme nedenlerinin başında, giriş koşullarının dört yıllık üniversitelere oranla daha esnek ve eğitim ücretlerinin çok daha ekonomik oluşu yatar.

Liseden sonra belirli bir alanda eğitim almak üzere, doğrudan dört yıllık bir üniversiteye de başlayabilirsiniz. Amerika’da devlet ve özel her eyalette çok sayıda üniversite bulunmaktadır ve üniversiteler önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora programları vermektedir. Özel ve eyalet üniversiteleri arasında eğitim kalitesi ve sunduğu olanaklar açısından bir fark yoktur. Florida gibi bazı eyaletlerde devlet okulları özellerden daha iyi üniversitelerdir. Şu da bir gerçektir ki Amerika’da hiç düşünmeden sayabileceğiniz meşhur üniversitelerin neredeyse hepsi özel olanlar olacaktır. Almak istediğiniz eğitim ister Community College, ister doğrudan dört yıllık bir üniversite veya yüksek lisans eğitimi olsun, üniversitelere başvurduğunuzda kabul komisyonlarından kabul almanız için ilk etapta aranan bazı temel koşullar vardır. Bunlar; not ortalamanız, Amerika’daki eğitim ve yaşam giderlerinizi karşılayabileceğinizi gösteren mali kaynaklarınız ve yabancı dilde yetkinliktir. En son mezun olduğunuz okuldan aldığınız not dökümü (transcript) başarı durumunuzu ortaya koyacak, başvurunuzu değerlendiren komisyona nasıl bir akademik geçmişiniz olduğuna dair ipucu verecektir. Amerika’da eğitiminize başlayıp sürdürebilmeniz için İngilizce bilmeniz zorunludur. Bu dile hakim olduğunuzu gösteren İngilizce yeterlilik sınav sonuçlarını sunabilir veya İngilizce dil eğitimi veren, eğitim kalitesiyle kabul görmüş bir dil okulundan şartlı kabul alabilirsiniz. Şartlı kabul; yüksek öğrenim görmek isteyen bir öğrencinin üniversitenin beklediği gerekli diğer tüm koşulları karşıladığı halde, yabancı dilde yeterli düzeyde olmadığı durumlarda, öncesinde söz konusu üniversitenin tanıdığı ve anlaştığı bir dil eğitim kurumundan istenilen seviyeden mezun olarak akademik kabul hakkı elde etmeleridir.

Üniversitelerden kabul almak için öğrencinin başarı durumu, finansal yeterlilik ve yabancı dilde yetkinliğin dışında, gerekli diğer koşullar ise bazı test sonuçlarıdır.

SAT (Scholastic Aptitude Test) SAT, Amerika’da üniversite eğitimi almak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. Üniversiteler genelde SAT olarak bilinen sınava girmenizi şart koşarlar, fakat okumak istediğiniz bölüme ve okula göre SAT Subject sınavına girmeniz de gerekebilir. SAT sınavı okulda gördüğünüz konuların dışında konular veya bilgi düzeyi içermez. Sınav yılda 4 kez, Ocak, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında yapılır. Sınava lise 2, 3 veya 4. sınıflarda iken girebilirsiniz. SAT sınavı Yazma, Matematik ve Kritik Okuma gibi üç kısımdan oluşan sınavda her kısım için taban 200, tavan 800 puandır. Sınav 3 saat 45 dakika sürer. SAT Subject sınavı biyoloji, kimya, fizik, tarih gibi konularda verilen bir saatlik çoktan seçmeli bir sınavdır.

GMAT (Graduate Management Admission Test): Amerika’da MBA, işletme gibi ilgili bölümlerde yüksek lisans, PHD eğitimi almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken sınavdır. Sözel ve sayısal yeteneği ölçen İngilizce sınavdır

GRE (Graduate Record Examination): Amerika’da mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken sınavdır.